Budowa. STOP wypadkom!

Każdego roku na budowach dochodzi do wielu wypadków! Kilkadziesiąt osób traci życie lub ulega ciężkim urazom.

 Możesz zadbać o bezpieczeństwo na budowie, na której pracują TWOI pracownicy!

Budownictwo to branża obciążona szczególnie dużą liczbą zagrożeń wypadkowych i naruszeń przepisów bhp. Wynika to między innymi z:

  • szybkiego tempa robót związanego z terminami zakończenia inwestycji,
  • nieuwzględniania w harmonogramie robót budowlanych czynności związanych z zabezpieczeniem prowadzonych prac, szczególnie na wysokości
    i w wykopach,
  • ignorowania przejściowych zagrożeń, które powinny zniknąć wraz
    z zakończeniem danego etapu prac,
  • tolerowania przez kierowników budowy odstępstw od przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zatrudniania osób bez wymaganych kwalifikacji i fachowego przygotowania do wykonywanych zadań,
  • braku lub niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń bhp, w tym instruktażu stanowiskowego.

Chcesz się dowiedzieć jak bezpiecznie organizować pracę na budowie?

Weź udział w szkoleniu Budowa STOP wypadkom! organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci poznać rozwiązania, które eliminują lub minimalizują zagrożenia wypadkowe przy pracy. Poznasz również dobre praktyki, które można zastosować na placu budowy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie Listę kontrolną ułatwiającą usunięcie zagrożeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy budowlanej, pakiet wydawnictw z serii budowlanej oraz możliwość skorzystania z fachowej pomocy eksperckiej Inspektora Pracy.

 

 

Wydawnictwa z serii budowlanej znajdują się na stronie www.pip.gov.pl