Card image cap
Programy Prewencyjne / Edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów prowadzonych przez Pństwową Inspekcję Pracy

Card image cap
Zobacz również

Kampanie społeczne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy

Prewencja wypadkowa

Program prewencyjny służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowano wypadki przy pracy, poprzez:

 • wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy – jako skutecznego narzędzia prewencji wypadkowej w zakładach;
 • zaangażowanie kierownictwa i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego, planowanie i realizację działań zmniejszających ryzyko zawodowe oraz monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochrony;

Więcej..

Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Możesz to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).

  Podczas szkolenia koordynator programu przekaże wiedzę:

 1. Jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem
 2. Jak przeprowadzić analizę wypadków przy pracy, które miały miejsce w Twojej firmie
 3. Jak prawidłowo dokonać oceny ryzyka zawodowego
 4. Przekaże Ci ankietę specjalistyczną
W tym etapie, na podstawie zdobytej wiedzy, przeprowadzasz działania korygujące w swojej firmie. Podjęte działania dokumentujesz w ankiecie specjalistycznej, którą odsyłasz do Okręgowego Inspektoratu Pracy.
Inspektor pracy oceni stopień realizacji założeń programu prewencyjnego. Kontrola audytowa nie ma charakteru represyjnego.
Działania korygujące realizowane są w trzech blokach:
 • 1. Ocena ryzyka zawodowego:
  • Zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego;
  • Identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku;
  • Oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia;
  • Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia;
  • Realizacja zaplanowanych działań korygujących lub zapobiegawczych;
  • Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (przed zaistnieniem wypadku);
  • Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku.
 • 2. Dokumentacja powypadkowa
  • Wystąpienie wypadków przy pracy w ostatnich 5 latach;
  • Wdrożenie na stanowiskach pracy koniecznych środków zmniejszających ryzyko wynikające z zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków (w odniesieniu do wypadków zastałych w okresie kontrolnym);
  • Ocena prawidłowości ustalonych środków profilaktycznych po wypadkach analizowanych w okresie kontrolnym, w przypadku gdy w bieżącej kontroli wskazano powtarzające się okoliczności, przyczyny, maszyny, prace lub miejsca;
  • Ocena prawidłowości wdrożonych środków profilaktycznych po wypadkach o powtarzających się okolicznościach, przyczynach, maszynach, pracach lub miejscach (zaistniałych w okresie kontrolnym).
 • 3. Spójność postępowania powypadkowego i oceny ryzyka zawodowego
  • Uwzględnienie w uaktualnianym dokumencie oceny ryzyka środków i wniosków profilaktycznych ustalonych w protokole powypadkowym (spójność środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego);
  • Spójność wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego.
Otrzymasz bezpłatnie:
Pobierz kartę zgłoszenia

Wypełnioną kartę zgłoszenia prześlij do Okręgowego Inspektoratu Pracy

Pobierz kartę zgłoszenia
Okręgowe Inspektoraty Pracy

Adresy Okręgowych Inspektoratów Pracy znajdziesz na stronie główej PIP

Przejdź...