Kontakt

Główny Inspektorat Pracy
02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30
tel.: (22) 391 82 15

Okręgowe Inspektoraty Pracy:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
15-483 Białystok ul. Fabryczna 2
tel. (85) 678 57 00, fax (85) 742 27 73
http://www.bialystok.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
85-012 Bydgoszcz, Plac Piastowski 4a
tel. (52) 320 24 00, (52) 320 24 00; fax (52) 321 42 40
http://www.bydgoszcz.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 7
tel. (58) 520 18 22-23; fax (58) 520 18 24
http://www.gdansk.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
tel. (32) 604 12 08, (32) 604 12 15; fax (32) 604 12 51
http://www.katowice.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
tel. (41) 343 82 76, (41) 344 43 65, fax: (41) 340 32 01
http://www.kielce.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
tel. (12)-424-04-50, (12)-422-90-82; fax (12) 421-50-11
http://www.krakow.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie
20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 13
tel. (81) 532-59-18; fax (81) 537 11 61
http://www.lublin.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
90-441 Łódź, Al. Kościuszki 123
tel. (42) 636 23 13; fax (42) 636 85 13
http://www.lodz.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29
tel. (89) 527 42 75; fax (89) 533 96 48
http://www.olsztyn.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 121c
tel. (77) 470 09 00, (77) 470 09 13; fax (77) 457 42 07
http://www.opole.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50
tel. (61) 859 90 00, (61) 859 90 01; fax (61) 859 90 03
http://www.poznan.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
35-234 Rzeszów, ul. Gen. Stanisława Maczka 4
tel.: (17) 717 20 00, (17) 717 20 10 ; fax (17) 717 20 20
http://www.rzeszow.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7
tel.: (91) 431 19 30, (91) 431 19 31; fax (91) 431 19 32
http://www.szczecin.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
01-231 Warszawa, ul. Płocka 11/13
tel.: (22) 425 11 94, fax (22) 435 50 92
http://www.warszawa.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22
tel.: (71) 371 04 30, (71) 371 04 68; fax (71) 371 04 70
http://www.wroclaw.oip.pl/

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze
65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8
tel. (68) 451 39 00, (68) fax (68) 451 39 11
http://www.zielonagora.oip.pl/